ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νίντζα Γυναίκες
Kunoichi Dojo Athens Greece

Τηλέφωνα: 6930998844, 6934040447, 6978083015

Λεωφόρος Κύπρου Αργυρούπολη