Αναβάθμιση Ζωνών Νοέμβριος 2017

Αυτόν τον Νοέμβριο θα διεξαχθούν εξετάσεις για την αναβάθμιση των μαθητών σε ζώνες.  Όσοι μαθητές επιθυμούν να εξεταστούν, θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ύλη της ζώνης στην οποία επιθυμούν να αναβαθμιστούν, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στους μαθητές, καθώς και να παραδώσουν την απαραίτητη έκθεση, προκειμένου να περάσουν και το θεωρητικό μέρος της εξέτασης.

 

–  “Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρία τύχην” Αριστοτέλης
(Η μεν εμπειρία συντέλεσε να δημιουργηθεί η τέχνη, η δε απειρία η τύχη)

 

Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ KUNOICHI DOJO

Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ KUNOICHI DOJO ATHENS GREECE ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ

Shinobi_Zones

Υποσημείωση: Η διαβάθμιση με τα χρώματα των ζωνών, που χρησιμοποιεί το “Kunoichi Dojo Athens Greece” και επιμελείται η Elise Elle, έναντι των “KYU” του Bujinkan, έχει σαν σκοπό να μπορεί να γίνεται ευδιάκριτα η αναγνώριση του επιπέδου κάθε μαθητή (όπως σε όλες ανά τον κόσμο σχολές πολεμικών τεχνών), και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την διαβάθμιση του Bujinkan! 

ΥΛΗ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι γνώσεις που θα πρέπει να έχει μια μαθήτρια για να πάρει την κίτρινη ζώνη είναι:

Shinobi_Zones_Kitrini

1- REI (υποκλίσεις)
2- KAMAE (στάσεις)
3- ARUKI (βηματισμοί)
4- UKEMI (πτώσεις)
5- KAITEN (κυβισθήσεις)
6- UKE (αποκρούσεις)
7- TSUKI (γροθιές)
8- KERI (λακτίσματα)

9- ΘΕΩΡΙΑ

Υποσημείωση: Η διαβάθμιση με τα χρώματα των ζωνών, που χρησιμοποιεί το “Kunoichi Dojo Athens Greece” και επιμελείται η Elise Elle, έναντι των “KYU” του Bujinkan, έχει σαν σκοπό να μπορεί να γίνεται ευδιάκριτα η αναγνώριση του επιπέδου κάθε μαθητή (όπως σε όλες ανά τον κόσμο σχολές πολεμικών τεχνών), και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την διαβάθμιση του Bujinkan!